Ticaret Merkezi: Ambarlı Limanı
Gün geçtikçe gelişen teknoloji ve büyüyen nüfusla beraber dünya üzerinde tüketim artmış buna paralel...